Vrijwilligers bijeenkomst zaterdag 21 november

Zaterdagmorgen heeft het bestuur de vrijwilligers bijgepraat over de donderdag aan de gemeenteraad verstuurde informatie vanuit B&W over hoe de renovatie aangepakt kan worden. Dit omdat de eerder verstrekte subsidie voor renovatie fase-1 (bassins met bijbehorende techniek) niet toereikend gebleken is om die in deze tijd van verhoogde prijzen ook te kunnen uitvoeren. Er wordt de gemeenteraad een 3-tal scenario’s voorgesteld om te besluiten, kortweg de volgende opties:

1. Aanvullend budget beschikbaar stellen en het zwembad moderniseren waarbij ook al invulling wordt gegeven voor het gebouwgedeelte met intrekkende commerciële partijen (de eerder benoemde fase-2).

2. Aanvullend budget beschikbaar stellen voor modernisering van het zwembad en nader onderzoek verrichten naar uitbreiding met commerciële voorzieningen.

3. Het zwembad De Waterman sluiten en het terrein benutten voor andere voorzieningen.

Het is duidelijk dat scenario 3 (sluiting) voor ons geen optie is, en daarnaast ook raar overkomt daar er in 2020 een definitief nieuwe toekomst aan De Waterman gegeven is. Gelukkig staat er wel in het huidig coalitieakkoord dat dit college geen voorzieningen zal sluiten! Maandag 21 november zullen de scenario’s worden besproken in de commissie Maatschappelijke Omgeving (MO) van de gemeenteraad. Voorafgaand daaraan hebben wij voor a.s. zaterdag 19 november de gemeenteraadsleden uitgenodigd om een bezoek aan en op de Waterman te brengen om zich geheel op de hoogte laten stellen over alles wat speelt en aanwezig op en rond de Waterman.

Als bestuur zullen wij in ieder geval ook ons geluid om zo snel mogelijk de toegezegde renovatie uit te voeren naar voren brengen via het inspreekrecht van de commissie MO.

Reacties zijn gesloten.