Vrijwilligers bijeenkomst zaterdag 21 november

Zaterdagmorgen heeft het bestuur de vrijwilligers bijgepraat over de donderdag aan de gemeenteraad verstuurde informatie vanuit B&W over hoe de renovatie aangepakt kan worden. Dit omdat de eerder verstrekte subsidie voor renovatie fase-1 (bassins met bijbehorende techniek) niet toereikend gebleken is om die in deze tijd van verhoogde prijzen ook te kunnen uitvoeren. Er wordt de gemeenteraad een 3-tal scenario’s voorgesteld om te besluiten, kortweg de volgende opties:

1. Aanvullend budget beschikbaar stellen en het zwembad moderniseren waarbij ook al invulling wordt gegeven voor het gebouwgedeelte met intrekkende commerciële partijen (de eerder benoemde fase-2).

2. Aanvullend budget beschikbaar stellen voor modernisering van het zwembad en nader onderzoek verrichten naar uitbreiding met commerciële voorzieningen.

3. Het zwembad De Waterman sluiten en het terrein benutten voor andere voorzieningen.

Het is duidelijk dat scenario 3 (sluiting) voor ons geen optie is, en daarnaast ook raar overkomt daar er in 2020 een definitief nieuwe toekomst aan De Waterman gegeven is. Gelukkig staat er wel in het huidig coalitieakkoord dat dit college geen voorzieningen zal sluiten! Maandag 21 november zullen de scenario’s worden besproken in de commissie Maatschappelijke Omgeving (MO) van de gemeenteraad. Voorafgaand daaraan hebben wij voor a.s. zaterdag 19 november de gemeenteraadsleden uitgenodigd om een bezoek aan en op de Waterman te brengen om zich geheel op de hoogte laten stellen over alles wat speelt en aanwezig op en rond de Waterman.

Als bestuur zullen wij in ieder geval ook ons geluid om zo snel mogelijk de toegezegde renovatie uit te voeren naar voren brengen via het inspreekrecht van de commissie MO.

Verslag commissie MO bij gemeenteraad

En ondertussen gaan wij met onze vrijwilligers gewoon door met het opknappen van het gebouwengedeelte, in afwachting van een snelle renovatie van onze bassins en alles wat met techniek en klimaatbeheersing te maken heeft….

Zoals in de commissie Maatschappelijke Omgeving van de gemeenteraad maandagavond is medegedeeld door wethouder Anko Goudswaard wordt er nu hard gewerkt in de gemeente om een totaal toekomstvisie (wat wij altijd renovatie fase-2 genoemd hebben) op te stellen, waarbij naar grote waarschijnlijkheid ook het gebouwgedeelte betrokken zal worden.

De verslaglegging op zowel WOS als AD hiervoor zijn duidelijk zodat wij hier verder naar verwijzen voor deze verslaglegging.

WOS: Zwembad De Waterman blijft komend jaar vrijwel zeker dicht

AD: Meer sportvoorzieningen bij zwembad De Waterman: ‘Het is een complexe puzzel’

WOS televisie: Zwembad de Waterman volgend jaar niet open

Wij zijn nu gesloten

Zaterdag 10 september hebben wij het zwemseizoen afgesloten, zowel zwemmend als in de avonduren met een BBQ voor al onze vrijwilligers en medewerkers. Wij zijn nu dus gesloten voor zwemactiviteiten.

Wanneer wij weer open zullen gaan is op dit moment een grote vraagteken, daar wij wachten op de grote toekomst gevende renovatie van ons zwembad. De voorgenomen vernieuwing, die in eind 2021 en begin 2022 zou gaan plaatsvinden, is namelijk duurder geworden dan waarvoor de gemeenteraad in 2020 een krediet had vrijgegeven, waardoor er weer opnieuw een besluit door de gemeenteraad genomen moet worden voor een aanvullende krediet. Dat moet nog dit jaar gaan gebeuren.

Als er nieuws is dan zullen wij dit melden, ook op Facebook en in onze nieuwsbrief (aanmelden via een verzoek per mail naar ZwembadWaterman@gmail.com)

Het zwemseizoen 2022 zit er weer bijna op

Wij kunnen er niet onderuit, maar ook aan deze mooie warme (zwem)zomer komt langzaam maar zeker een eind. Nog een paar (heel) warme dagen liggen in het verschiet, maar daarna gaan zowel de buitentemperatuur als watertemperatuur toch echt omlaag. En, zoals eerder gemeld, wij gaan de temperatuur van het water niet zelf meer (nu nog steeds met gas) ophogen! Voor de echte bikkels zijn de lagere temperaturen misschien nog wel een aantal dagen te doen, maar verder is het totale kostenaspect van het langer open houden voor ons toch ook belangrijk. Daarom hebben wij besloten dat zaterdag 10 september 16.00 uur er een eind komt aan dit zwemseizoen.

Tevens zal deze laatste week (om dezelfde kostenredenen) het avond zwemmen vanaf 18.00 uur gaan vervallen. De overige tijden blijven staan in het na-vakantierooster.

Voor onze medewerkers en alle (vele) vrijwilligers zal na sluiting zaterdag nog een BBQ plaatsvinden als dank voor een mooi en veilig zwemseizoen. En dat is zeer verdiend als blijk van waardering vanuit het bestuur voor het vele en goed werk dat verricht is en de komende tijd verder nog zal plaatsvinden.

(Een deel van) onze toezichthouders die in nieuw tenue (van sponsor woninginrichting aanhuis.nl Den Haag) die weer hebben gezorgd voor een veilig bezoek aan de Waterman
Ook voor deze bikkels van het ochtend zwemmen zal het deze week voor dit zwemseizoen de laatste keer zijn dat het mogelijk is. (foto van Alida Sprenger)

Terugblik

 

Na de fase-1 renovatie zal dit bassin met RVS bedekt zijn en zal er o.a. in de nacht een isolatiedeken over het water liggen

Wij kunnen terugkijken op een mooie (zwem)zomer! In ieder geval een groot verschil met vorig jaar waar de temperaturen toch heel wat minder waren. Dachten wij vorig jaar nog bij sluiting van het zwemseizoen dat de renovatie fase-1 zou gaan plaats vinden, waarmee ook een nieuwe toekomst voor De Waterman conform de Visie Wateringen een invulling zou krijgen, daar kwam dit jaar helaas niets van terecht. Dan had u namelijk dit zwemseizoen in met RVS beklede bassins kunnen zwemmen met een geheel vervangen techniek om ook het water veilig en op orde te houden. Bovendien zouden wij dan met (o.a.) warmtepompen en isolatieafdekking van het water veel meer klimaatneutraal de exploitatie kunnen uitvoeren. Met de huidige gasprijzen zou dat nog een extra positief aspect zijn! De noodzakelijk te doorlopen procedures gaven echter het feit dat er pas eind 2021 (in november 2020 besloot de gemeenteraad al voor deze renovatie) daadwerkelijk aanbesteed kon worden. En toen bleek werkelijk alles veel duurder geworden te zijn, zowel in werk als in materiaal. Nu moet de gemeenteraad opnieuw een besluit nemen om deze extra kosten  van 1,2 miljoen euro te kunnen dekken. Dat besluit moet deze maand volgens planning genomen worden. Daar rekenen wij dan maar op, want elke maand verder opschuiven betekent gewoon dat alles nog weer duurder gaat worden. En ook dat het ook nog steeds moeilijker wordt om op tijd volgend jaar weer open te kunnen, als dat al zou kunnen en men dan niet bezig is met de renovatie…

Gelukkig hoefden wij met deze zomer, buiten de opstartperiode om, vanwege het mooie weer en de hoge temperaturen, niet te stoken om het water op temperatuur te houden. Dat was ook een geluk, want vorig jaar dachten wij al dat niet meer alle machines en ketels goed zouden functioneren. Maar met de geldelijk steun van de gemeente was het ons dan toch weer gelukt om nog een jaar veilig verantwoord met het zwemseizoen te beginnen. En daar zijn heel veel dankzeggingen naar onze technische dienst en vele andere vrijwilligers meer dan op zijn plaats! Want laat een ding duidelijk zijn, dit was echt het laatste jaar dat wij met de bestaande omstandigheden open konden gaan. Niet voor niets hebben wij tenslotte het maximaal aantal bezoekers per dag teruggebracht van 1600 naar 1000 om veilig open te kunnen gaan. En dat is heel jammer in zo’n mooie zomer met een paar uitstekende drukke dagen. Zie ook de foto met de toegangsrij die er al voor de openingstijd stond op een hete dag!

Rest ons u nog een fijne zonnige week toe te wensen waarbij wij hopen dat u nog (minimaal) eenmaal het zwembad in de oude glorie wilt  bezoeken. Wij zullen ondertussen met onze vrijwilligers o.a. het schilderwerk van het gebouw voortzetten!

Mensen konden niet wachten om op tropische dagen De Waterman te bezoeken, in dit geval op 19 juli. En deze rij was nog voordat het openingstijdstip daadwerkelijk had plaats gevonden (dus voor 11.00 uur). Foto van Jac van Leeuwen

Online toegangskaartje kopen en reserveren

Wij naderen weer het einde van een mooi en warm zwemseizoen! Deze week lijkt het nog een mooie zomerse week te worden, maar daarna gaat de buitentemperatuur en zwemwatertemperartuur toch echt omlaag. En, zoals eerder gemeld, wij gaan met de huidige gasprijzen niet meer stoken. Al met al zijn dit de hoofdredenen dat zaterdag 10 september het de laatste dag zal zijn dat er bij onze gezwommen kan worden (za tot 16.00 uur) voor dit seizoen. Wel zullen wij deze week t/m vrijdag in principe al om 18.00 uur het sein “aankleden” geven in afwijking tot ons standaard rooster (opening ma, di, do, vr om 15.00 uur, wo om 12.00 uur, za om 11.00 uur)! . Het ochtendzwemmen blijft ook deze week gewoon van 08.00 t/m 10.00 uur. Zie verder ook onderstaande berichten.

Op de website Mijn Waterman – Mijn Zwembad de Waterman (zwembadwaterman.nl) kunt u rechtstreeks reserveren en online betalen voor toegang tot de Waterman in een datum/tijdblok. Wij dringen erop aan om van deze mogelijkheid ook gebruik te maken, zowel voor uw als ons gerief!

Wij maken u erop attent dat het met slecht weer voor kan komen dat het bad eerder gesloten is. De actuele sluitingstijd kunt u vinden door een deel van de reservering te doen (tot aan tijdvak selectie).

Meer info te verkrijgen aan de kassa en op tabbladen “Openingstijden” en “Tarieven”.

Stand van zaken renovatie fase-1

Wij hadden het zo graag anders gezien: in september vorig jaar had wethouder Varekamp, dachten wij toen, definitief alle machines op de Waterman uitgezet zodat de renovatie van ons zwembad zou kunnen beginnen. Ondertussen zijn ook wij echter getroffen met zeer sterk stijgende prijzen om die renovatie ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren met het budget dat de gemeenteraad hiervoor in 2020 vrijgemaakt had. En zodanig veel zelfs dat de gemeenteraad nu extra budget vrij moet maken om de renovatie ook daadwerkelijk door te kunnen laten gaan. Wij wachten in spanning een positieve en snelle beslissing hiervoor af zodat daarna die renovatie gelijk kan aanvangen!

En dat dit nodig is bewijzen ook de hete dagen en de drukte daarbij. Onze machines kunnen niet meer de capaciteit aan als voorgaande jaren. Daarom hebben wij ook het aantal in principe mogelijke reserveringen voor de het incidenteel bezoek per dag teruggebracht naar 1000. Abonnementhouders kunnen gewoon elke dag komen.

Het is bij dit bericht een mooi moment om onze technische dienst en alle ander vrijwilligers volop te complimenteren dat zij het mogelijk gemaakt heeft dat er dit jaar toch nog gezwommen kon worden. Ook al kan dat nu met hete dagen niet voor voor de volle 100%. Daar zag het voorafgaande aan dit jaar echt niet naar uit dat dit nog veilig mogelijk kon zijn!! DANK!

Mini Podium Westland op de Waterman

Zondag 15 mei is er op ons complex een definitieve start van het zwemseizoen gemaakt tegelijk met het evenement Mini Podium Westland.. De week er voor heeft Peter Duijsens, fractievoorzitter Westland verstandig, het zwemseizoen al officieel geopend, maar nog zonder te kunnen zwemmen.

Doordat door Danscreatie een blijvend podium op onze zonneweide geplaatst had, was dat voor Cultuurweb Westland een goede reden om op onze zonneweide ook een nieuw evenement te introduceren. Het was mooi weer (ook om te zwemmen) en wij kunnen spreken van een mooie en geslaagde dag! Het programma van het open podium zag er als volgt uit:

De afsluiter van het evenement met DansCreatie.
Peter Duijsens opende op 8 mei met het doorknippen van het lint officieel het zwemseizoen 2022 voor de Waterman.

Wij gaan weer beginnen!

De foto ziet er gevaarlijk uit, maar met dit startpistool opende toenmalig burgemeester van Wateringen drs. F.K. Langemeijer alleen maar het zwemseizoen in de Waterman in 1982. Ook dit jaar gaan wij de traditie voortzetten van de laatste jaren door het zwemseizoen 2022 te laten openen door een politicus, te weten de voorman van de winnaar bij de laatste gemeenteraadverkiezingen Peter Duijsens van Westland Verstandig. Eerder deden dat al gedurende het beheer door Stichting Waterman Natuurlijk burgemeester Agnes van Ardenne, wethouder Pieter Varekamp (2x) en wethouder Ben van der Stee.

De officiële opening zal gebeuren op zondag 8 mei om 13.00 uur. Helaas kan op dat moment nog niet gelijk gezwommen worden. Oorzaak is dat wij later dan andere jaren begonnen zijn met herstelwerkzaamheden aan de bassins en technische ruimte. Zoals eerder al was medegedeeld dachten wij echt dat wij dit seizoen al in een gerenoveerd zwembad konden gaan zwemmen, maar door allerlei externe oorzaken is dat niet gelukt. Wij moesten dus alsnog het zwembad een keer zelf geheel gereed maken (repareren) om veilig te kunnen zwemmen. Op dit moment worden de bassins echter wel weer met water gevuld! Daarnaast moeten wij ook nog steeds rekening houden met de sterk gestegen energieprijzen waardoor wij heel voorzichtig zijn met het zelf verwarmen van het zwemwater. Wij willen het water dus nu zoveel mogelijk via de zon verwarmen. Ofwel, is het voorafgaande aan de opening te koud in de buitenlucht dan zou het daadwerkelijk kunnen zwemmen ook nog wel eens uitgesteld kunnen worden tot 15 mei.

Op deze datum vindt namelijk ook het cultureel festival “Podium Wateringen”, georganiseerd door Westland Cultuurweb, plaats op de Waterman. Vele Wateringse instellingen zullen zich dan presenteren met o.a. dansopvoeringen. Op die dag zal het zwemmen dan ook eenmalig gratis zijn.

Ook dit jaar zullen wij geen abonnementen uitgeven. Dit vooral ook omdat wij niet een gegarandeerde periode van opening kunnen geven, zoals bijvoorbeeld hierboven al is aangegeven. De toegangskaartjes zullen 5 euro bedragen en voor de banenzwemmers tussen 08.00 en 10.00 uur 3 euro. Wij zullen weer zo veel mogelijk (wij dringen er ook op aan!) gaan werken met het vooraf digitaal reserveren en betalen van de tickets. Op drukke dagen kan dit ook nog wel eens de enige mogelijkheid worden omdat deze vorm van betalen veruit het snelst werkt bij de ingang en aldus de toegangsrij dan ook snel weggewerkt kan worden.

Zodra er meer informatie af te geven is zullen wij dit melden op deze website.

De renovatie schuift helaas een jaar op

Wij hadden er zo naar uitgekeken dat wij in mei, misschien juni, ons zwembad in een nieuw jasje weer konden openen. Alles hadden wij al in gereedheid gebracht om de renovatie te kunnen uitvoeren vanaf september 2021. Ofwel het bad is leeg gemaakt om door de aannemer alle maten en dieptes exact op te kunnen laten meten en om die daarna te kunnen bekleden met RVS (dat is ook gedaan; zie de foto) en de trappen en glijbanen zijn bijvoorbeeld uit het bad verwijderd. Wij en de gemeente dachten ook echt dat wethouder Varekamp op 12 september met het omdraaien van 3 knoppen alle technische installaties voor een goed waterbeheer definitief uit had uitgezet om daarna de renovatie te kunnen starten.

Maar……… ook wij hebben helaas te maken met schaarste aan materiaal en menskracht waardoor het steeds moeilijker werd ons gedroomde tijdschema aan te houden . Zoals nu bij ons bekend zouden de werkzaamheden echter pas kunnen starten in september van dit jaar. Als dat al gaat lukken met -ook al- de huidige oorlogssituatie. Ook de gemeente had graag anders gewild, maar aan deze overmacht was niet of nauwelijks te ontkomen. De gemeente heeft ons vervolgens gelukkig verzocht om dan toch maar nogmaals ons sterk verouderde bad geheel gereed te maken om ook in 2022 open te kunnen zijn. Deze uitdaging (en dat is het echt gezien de staat van het bassin en technische installatie!) hebben wij weer met financiële steun van de gemeente aangenomen, waardoor nu weer alles in gereedheid gebracht wordt om als streefdatum 1 mei weer open te kunnen gaan voor zwemseizoen 2022. Wij kunnen het niet mooier brengen helaas, of het moet zijn dat ondertussen onze vrijwilligers het gebouw zijn gaan verven zodat De Waterman er toch mooier uit gaat zien.

Al met al: wij gaan toch optimistisch het seizoen 2022 in, zodat ook iedereen de zwemvaardigheid weer een beetje (of meer) kan bijhouden na een corona periode “van onthouding om te kunnen zwemmen”.

Op de website “Erfgoed Westland” zijn sinds kort vele oude foto’s te bekijken en te downloaden. Zie bijvoorbeeld de volgende foto uit 1960 om nog eens terug te blikken hoe ons zwembad er vanaf 1935 heeft uitgezien. Op de achtergrond is de molen te zien, maar zonder wieken!

Op de volgende foto is een mooi nieuw open podium te zien (met dank aan DansCreatie!). Wij gaan die volop gebruiken op 15 mei. Een mooie trailer voor een binnenkort bekend te maken grootse activiteit! Ondertussen genieten een aantal van onze vrijwilligers in het zonnetje van een bakkie koffie tussen de werkzaamheden door.

Zwembad De Waterman is gesloten

Zo hebben wij De Waterman, na overname van het beheer in 2013, achtergelaten. Met heel veel dank aan alle vrijwilligers, managers en toezichthouders voor de fantastische jaren die wij in deze bassins beleefd hebben.

Op zondag 12 september heeft wethouder Varekamp van de gemeente Westland met het uitzetten van alle machines in de technische ruimte een einde gemaakt aan zwemseizoen 2021.

Maar… daarmee heeft hij definitief ook de “startknop” ingedrukt om de renovatie van ons zwembad naar een modern openluchtbuitenzwembad met RVS bassins in gang te zetten. Op dit moment weten wij nog niet wanneer deze renovatie is afgerond, maar de hoop en verwachting is dat dit ergens in de zomer van 2022 zal zijn. Zie ook desgewenst onze Facebook pagina voor deze afsluitende handelingen: (6) Zwembad de Waterman | Facebook

Wethouder Varekamp heeft onder toezicht van voorzitter Leo Zwinkels hier alle machines uitgezet.