Online toegangskaartje kopen en reserveren

Ons vakantierooster met ruimere openingstijden is nu actief! Gezien het verwachte zeer mooie weer deze week en daarmee verband houdend grote verwachte drukte kunt u deze week in principe alleen weer via een online reservering toegang verkrijgen.

Op de website Mijn Waterman – Mijn Zwembad de Waterman (zwembadwaterman.nl) kunt u rechtstreeks reserveren en online betalen voor toegang tot de Waterman in een datum/tijdblok. Wij dringen erop aan om van deze mogelijkheid ook gebruik te maken, zowel voor uw als ons gerief!

Wij maken u erop attent dat het met slecht weer voor kan komen dat het bad eerder gesloten is. De actuele sluitingstijd kunt u vinden door een deel van de reservering te doen (tot aan tijdvak selectie).

Wilt u deze vakantieperiode (en later) zeer regelmatig gaan zwemmen dan maken wij u nogmaals attent op de mogelijkheid voor het aanschaffen van een abonnement. Bij de kassa kunt u nu o.a. persoonsgerichte abonnementen aanschaffen voor 80 euro (alleen ochtend zwemmen) en 100 euro (alleen middag en avond zwemmen). Meer info te verkrijgen aan de kassa en op tabblad “Tarieven”.

Stand van zaken renovatie fase-1

Wij hadden het zo graag anders gezien: in september vorig jaar had wethouder Varekamp, dachten wij toen, definitief alle machines op de Waterman uitgezet zodat de renovatie van ons zwembad zou kunnen beginnen. Ondertussen zijn ook wij echter getroffen met zeer sterk stijgende prijzen om die renovatie ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren met het budget dat de gemeenteraad hiervoor in 2020 vrijgemaakt had. En zodanig veel zelfs dat de gemeenteraad nu extra budget vrij moet maken om de renovatie ook daadwerkelijk door te kunnen laten gaan. Wij wachten in spanning een positieve en snelle beslissing hiervoor af zodat daarna die renovatie gelijk kan aanvangen!

Het is bij dit bericht een mooi moment om onze technische dienst en alle ander vrijwilligers volop te complimenteren dat zij het mogelijk gemaakt heeft dat er dit jaar toch nog gezwommen kon worden. Daar zag het voorafgaande aan dit jaar echt niet naar uit dat dit nog veilig mogelijk kon zijn!! DANK!

Mini Podium Westland op de Waterman

Zondag 15 mei is er op ons complex een definitieve start van het zwemseizoen gemaakt tegelijk met het evenement Mini Podium Westland.. De week er voor heeft Peter Duijsens, fractievoorzitter Westland verstandig, het zwemseizoen al officieel geopend, maar nog zonder te kunnen zwemmen.

Doordat door Danscreatie een blijvend podium op onze zonneweide geplaatst had, was dat voor Cultuurweb Westland een goede reden om op onze zonneweide ook een nieuw evenement te introduceren. Het was mooi weer (ook om te zwemmen) en wij kunnen spreken van een mooie en geslaagde dag! Het programma van het open podium zag er als volgt uit:

De afsluiter van het evenement met DansCreatie.
Peter Duijsens opende op 8 mei met het doorknippen van het lint officieel het zwemseizoen 2022 voor de Waterman.

Wij gaan weer beginnen!

De foto ziet er gevaarlijk uit, maar met dit startpistool opende toenmalig burgemeester van Wateringen drs. F.K. Langemeijer alleen maar het zwemseizoen in de Waterman in 1982. Ook dit jaar gaan wij de traditie voortzetten van de laatste jaren door het zwemseizoen 2022 te laten openen door een politicus, te weten de voorman van de winnaar bij de laatste gemeenteraadverkiezingen Peter Duijsens van Westland Verstandig. Eerder deden dat al gedurende het beheer door Stichting Waterman Natuurlijk burgemeester Agnes van Ardenne, wethouder Pieter Varekamp (2x) en wethouder Ben van der Stee.

De officiële opening zal gebeuren op zondag 8 mei om 13.00 uur. Helaas kan op dat moment nog niet gelijk gezwommen worden. Oorzaak is dat wij later dan andere jaren begonnen zijn met herstelwerkzaamheden aan de bassins en technische ruimte. Zoals eerder al was medegedeeld dachten wij echt dat wij dit seizoen al in een gerenoveerd zwembad konden gaan zwemmen, maar door allerlei externe oorzaken is dat niet gelukt. Wij moesten dus alsnog het zwembad een keer zelf geheel gereed maken (repareren) om veilig te kunnen zwemmen. Op dit moment worden de bassins echter wel weer met water gevuld! Daarnaast moeten wij ook nog steeds rekening houden met de sterk gestegen energieprijzen waardoor wij heel voorzichtig zijn met het zelf verwarmen van het zwemwater. Wij willen het water dus nu zoveel mogelijk via de zon verwarmen. Ofwel, is het voorafgaande aan de opening te koud in de buitenlucht dan zou het daadwerkelijk kunnen zwemmen ook nog wel eens uitgesteld kunnen worden tot 15 mei.

Op deze datum vindt namelijk ook het cultureel festival “Podium Wateringen”, georganiseerd door Westland Cultuurweb, plaats op de Waterman. Vele Wateringse instellingen zullen zich dan presenteren met o.a. dansopvoeringen. Op die dag zal het zwemmen dan ook eenmalig gratis zijn.

Ook dit jaar zullen wij geen abonnementen uitgeven. Dit vooral ook omdat wij niet een gegarandeerde periode van opening kunnen geven, zoals bijvoorbeeld hierboven al is aangegeven. De toegangskaartjes zullen 5 euro bedragen en voor de banenzwemmers tussen 08.00 en 10.00 uur 3 euro. Wij zullen weer zo veel mogelijk (wij dringen er ook op aan!) gaan werken met het vooraf digitaal reserveren en betalen van de tickets. Op drukke dagen kan dit ook nog wel eens de enige mogelijkheid worden omdat deze vorm van betalen veruit het snelst werkt bij de ingang en aldus de toegangsrij dan ook snel weggewerkt kan worden.

Zodra er meer informatie af te geven is zullen wij dit melden op deze website.

De renovatie schuift helaas een jaar op

Wij hadden er zo naar uitgekeken dat wij in mei, misschien juni, ons zwembad in een nieuw jasje weer konden openen. Alles hadden wij al in gereedheid gebracht om de renovatie te kunnen uitvoeren vanaf september 2021. Ofwel het bad is leeg gemaakt om door de aannemer alle maten en dieptes exact op te kunnen laten meten en om die daarna te kunnen bekleden met RVS (dat is ook gedaan; zie de foto) en de trappen en glijbanen zijn bijvoorbeeld uit het bad verwijderd. Wij en de gemeente dachten ook echt dat wethouder Varekamp op 12 september met het omdraaien van 3 knoppen alle technische installaties voor een goed waterbeheer definitief uit had uitgezet om daarna de renovatie te kunnen starten.

Maar……… ook wij hebben helaas te maken met schaarste aan materiaal en menskracht waardoor het steeds moeilijker werd ons gedroomde tijdschema aan te houden . Zoals nu bij ons bekend zouden de werkzaamheden echter pas kunnen starten in september van dit jaar. Als dat al gaat lukken met -ook al- de huidige oorlogssituatie. Ook de gemeente had graag anders gewild, maar aan deze overmacht was niet of nauwelijks te ontkomen. De gemeente heeft ons vervolgens gelukkig verzocht om dan toch maar nogmaals ons sterk verouderde bad geheel gereed te maken om ook in 2022 open te kunnen zijn. Deze uitdaging (en dat is het echt gezien de staat van het bassin en technische installatie!) hebben wij weer met financiële steun van de gemeente aangenomen, waardoor nu weer alles in gereedheid gebracht wordt om als streefdatum 1 mei weer open te kunnen gaan voor zwemseizoen 2022. Wij kunnen het niet mooier brengen helaas, of het moet zijn dat ondertussen onze vrijwilligers het gebouw zijn gaan verven zodat De Waterman er toch mooier uit gaat zien.

Al met al: wij gaan toch optimistisch het seizoen 2022 in, zodat ook iedereen de zwemvaardigheid weer een beetje (of meer) kan bijhouden na een corona periode “van onthouding om te kunnen zwemmen”.

Op de website “Erfgoed Westland” zijn sinds kort vele oude foto’s te bekijken en te downloaden. Zie bijvoorbeeld de volgende foto uit 1960 om nog eens terug te blikken hoe ons zwembad er vanaf 1935 heeft uitgezien. Op de achtergrond is de molen te zien, maar zonder wieken!

Op de volgende foto is een mooi nieuw open podium te zien (met dank aan DansCreatie!). Wij gaan die volop gebruiken op 15 mei. Een mooie trailer voor een binnenkort bekend te maken grootse activiteit! Ondertussen genieten een aantal van onze vrijwilligers in het zonnetje van een bakkie koffie tussen de werkzaamheden door.

Zwembad De Waterman is gesloten

Zo hebben wij De Waterman, na overname van het beheer in 2013, achtergelaten. Met heel veel dank aan alle vrijwilligers, managers en toezichthouders voor de fantastische jaren die wij in deze bassins beleefd hebben.

Op zondag 12 september heeft wethouder Varekamp van de gemeente Westland met het uitzetten van alle machines in de technische ruimte een einde gemaakt aan zwemseizoen 2021.

Maar… daarmee heeft hij definitief ook de “startknop” ingedrukt om de renovatie van ons zwembad naar een modern openluchtbuitenzwembad met RVS bassins in gang te zetten. Op dit moment weten wij nog niet wanneer deze renovatie is afgerond, maar de hoop en verwachting is dat dit ergens in de zomer van 2022 zal zijn. Zie ook desgewenst onze Facebook pagina voor deze afsluitende handelingen: (6) Zwembad de Waterman | Facebook

Wethouder Varekamp heeft onder toezicht van voorzitter Leo Zwinkels hier alle machines uitgezet.

Afscheid van zwemseizoen 2021 en van onze oude bassins

Wij zijn een openluchtzwembad en dan ontkom je er niet aan dat je ergens in september dicht gaat. Na deze week en vooral woensdag (zie foto) nog genoten te hebben – en nog steeds genieten – van het warme weer (eindelijk zouden wij willen zeggen) zal dit a.s. zondag 12 september zijn. Donderdag en vrijdag zijn wij nog volgens het rooster open, zaterdag zijn wij gesloten, en zondag kunt u nog één keer komen zwemmen tussen 13.00 en 16.00 in bassins die daarna gerenoveerd zullen worden met RVS (Roest Vast Staal). Omdat het de laatste keer is kunt u zondag zonder reserveren gratis “afscheid nemen” in bassins die sinds “mensenheugenis” het vertrouwde beeld van ons zwembad gaven. Naast de bassins zal ook alles wat met techniek te maken heeft worden vervangen. Op dit moment zijn wij en de gemeente Westland volop bezig met de voorbereidingen. Wanneer er precies begonnen gaat worden met de daadwerkelijke renovatie is nog niet bekend.

Omdat het zondag dus een apart afscheid is, zal wethouder Varekamp van de gemeente Westland om 16.00 officieel het zwemseizoen afsluiten en aan de aan/uit knoppen draaien om alle machines / pompen / etc. stil te zetten. Wij kijken uit naar een mooi vernieuwd zwembad en hebben er nog steeds vertrouwen in dat u in 2022 hiervan al kunt genieten!

De kinderen die deelgenomen hebben afgelopen weekeinde aan de zeer geslaagde tentennacht zwaaiden alvast het seizoen uit!

Nog even hopen op een mooie nazomer!

Nu de scholen weer open zijn betekent dit ook dat er een einde gekomen is aan ons vakantierooster met openingstijden. Zie daarvoor de link op deze website met de huidige openingstijden en/of het rooster via een reservering. Wij zullen deze tijden hanteren totdat ons zwembad gaat sluiten en gereed gemaakt zal worden voor de grote renovatie, fase 1. Wij hopen er daarbij toch ook (stiekem) op dat er een nog paar heel mooie zomerse dagen zullen komen, want De Waterman is daar nog steeds klaar voor….!

Met die laatste opmerking past het ons om onze trots uit te spreken over hoe mooi en goed onderhouden De Waterman is geweest sinds wij het beheer ervan via een burgerinitiatief vanaf 2013 mochten voeren. Dat neemt niet weg dat de renovatie (bassinwanden bekleden met RVS en vervanging van alles wat met de techniek te maken heeft) meer dan nodig is! Wij danken nogmaals de gemeente Westland dat die dit mogelijk gemaakt heeft! En zoals wij onlangs in het AD hebben kunnen lezen, hoe belangrijk en hoe blij men als recreant en zwembadwezen ook is met het definitief openhouden van ons openluchtzwembad met zonneweide, als enige “echte” in onze regio! Met onze vrijwilligers en medewerkers hebben wij daarom dan ook het zwemjaar feestelijk alvast afgesloten met een BBQ. Om ons vervolgens geheel te gaan richten op de renovatie!

Wij kijken gezamenlijk uit naar een gerenoveerde Waterman!!

De Waterman nu daadwerkelijk open

Ondanks dat het weer nog steeds aan de koude kant blijft, is het ons gelukt om het water op temperatuur te brengen en te houden, en zijn ook de noodzakelijke werkzaamheden die nog verricht moesten worden aan de bassins gereed gekomen. Het was voor onze technische dienst en andere vrijwilligers een hele klus om zo ver te komen, maar wij zijn er klaar voor om u vanaf maandag 17 mei te ontvangen!

Helaas kunnen wij ook dit jaar niet open gaan zonder heel veel rekening te houden met alle beperkingen die corona nog steeds geeft. En dat betekent dat nog steeds niet alles kan. Hoe dan wel, dat kunt u lezen op de pagina: Mijn Waterman – Mijn Zwembad de Waterman (zwembadwaterman.nl). Vandaaruit kunt u ook weer reserveren en een toegangskaartje kopen voor De Waterman. Wij hopen van harte dat u dit veel kunt en wilt doen!

Wij wensen u allen een heel goed zwemseizoen in ons openluchtzwembad. En zoals u weet, voor het laatste jaar in ons huidig bad.

De Waterman officieel geopend, maar…

Zaterdag 1 mei is het zwemseizoen voor de Waterman officieel weer geopend. Vanwege nog steeds de corona beperkingen konden helaas slechts weinig mensen aanwezig zijn. De openingstoespraken werden achtereenvolgens verricht door voorzitter Leo Zwinkels, wethouder Pieter Varekamp en Annemieke Wagenaar van DansCreatie die een mooie dansvoorstelling aankondigde.

Met het doorknippen van een lint door de wethouder werd vervolgens de toegang tot het bad geopend en kon o.a. de “oude nieuwe” vloer van het ondiepe bad bekeken worden.

Zoals vorige week al gezegd, wij kunnen helaas nog niet zwemmen. Doordat de buitentemperatuur zo laag blijft kunnen nog steeds niet alle werkzaamheden aan de bassinranden worden uitgevoerd.

Wij kijken uit naar het vernieuwde bad met RVS volgend jaar waardoor dit soort belemmeringen gelukkig niet meer zullen voorkomen!

Zie voor een (foto)verslag van de opening het volgende bericht op Facebook: