Openingstijden

Vanaf 18 juli 2020 zijn de volgende tijdblokken met bijbehorende kosten vastgesteld:


Ochtendzwemmen van maandag t/m vrijdag (kosten 2 euro per tijdblok):
– 08.00 – 09.00 uur: Alleen banenzwemmen
– 09.15 – 10.15 uur: Alleen banenzwemmen

Recreatief en banen zwemmen (kosten 4 euro)
– 11.00 – 17.00 uur Vrij zwemmen en gebruik zonneweide

Dit tijdvak is noodzakelijkerwijs “corona-verantwoord tijdens de toegangscontrole (kassa)” opgedeeld in tijdvakken vanaf de tijd waarin men de Waterman binnen kan komen. De eindtijd geldt voor elk reserveringsblok.
– 11.00 – 17.00 uur (400 bezoekers)
– 12.00 – 17.00 uur (300 bezoekers maximaal extra)
– 13.00 – 17.00 uur (300 bezoekers maximaal extra)
– 14.00 – 17.00 uur (200 bezoekers maximaal extra)
– 15.00 – 17.00 uur (200 bezoekers maximaal extra)
– 16.00 – 17.00 uur (100 bezoekers maximaal extra)
NB: de aantallen zijn initieel, welke proefondervindelijk
bijgesteld kunnen worden maar, zolang nodig,
altijd volgens de corona richtlijnen!
NB: Rond het peuterbad zullen slechts 15 groepen van
mensen, die tot één huishouden behoren, tegelijk
worden toegelaten vanwege de afstandsnorm.

– 17.30 – 20.00 uur Vooral banen zwemmen

De overgangen tussen de tijdblokken kunnen ter beoordeling van de manager of diens plaatsvervanger afwijken als de omstandigheden dat toelaten.

Omdat wij in deze coronatijd niet kunnen voldoen aan standaard voorwaarden van een abonnement geven wij dit jaar geen abonnement uit. Een abonnement geeft garantie dat men op elk moment van de dag, hoe druk ook, mag komen zwemmen. Dat is in deze corona tijd niet altijd mogelijk vanwege de RIVM-eis m.b.t. de afstandsnorm en daarmee regulering van het aantal bezoekers.

Wij zijn verplicht volgens de RIVM norm om de gegevens (naam, emailadres, telefoon) van onze bezoekers minimaal 4 weken te bewaren. Naast het kunnen regulieren van onze bezoekersaantallen via het reserveringssysteem dient dit automatiseringssysteem dus ook dit doel.

Wij adviseren dringend dat u een reservering met bijbehorende betaling via onze website doet. Dit om de doorstroming aan de kassa te bevorderen en daarmee de drukte aan de kassa te voorkomen. Reserveren aan de kassa blijft overigens wel mogelijk (zoals voor diegenen die niet vaardig zijn op internet).