Nieuwsbrief zwembad Waterman (23 april 2020)

Ook voor de Waterman is het nu een rare en onzekere tijd!

Iedereen die zich ook maar beetje bezig houdt met het reilen en zeilen van de Waterman had zich verheugd op een snelle opening van het nieuwe zwemseizoen in de eerste week van mei. Het doet ons namelijk altijd goed om dan weer blije mensen aan te treffen, die hun dagelijks baantjes in het water aan het trekken zijn, of die op mooie warme dagen hun (vakantie)plezier in het zwembad en op de zonneweide willen beleven.

Maar helaas, ook de corona virus treft ons in alle werkzaamheden. Daarom zijn ook wij genoodzaakt af te wachten wanneer en hoe wij ons zwembad weer open kunnen stellen voor bezoek.

Wat is de stand van zaken?:

Veel vrijwilligers waren (toen wij nog niet binnen hoefden te blijven) en zijn (zover als mogelijk in deze moeilijke tijd) dan ook bezig met het weer op orde maken van de gehele accommodatie.

Het bestuur en manager houden zich verder o.a. bezig met het automatiseren van de toegang naar het zwembad, waardoor o.a. een betere controle op het aantal aanwezige bezoekers mogelijk is en de administratieve verwerking een stuk professioneler kan gaan plaats vinden. Maar daarover in een later bericht meer.

Wij staan op het punt om met BSO (buitenschoolse opvang) ZON een samenwerking aan te gaan om gedurende een veel groter deel van het jaar onze zonneweide te gaan gebruiken.

Renovatieplannen voor de Waterman

En wat misschien wel het meest belangrijk is, de gemeenteraad van Westland zal een knoop moeten doorhakken om de Waterman een echte toekomst te geven door groen licht te geven voor fase 1 van de renovatie. Die fase 1 houdt in dat het zwembad geheel opnieuw, over het bestaande beton heen, “aangekleed” zal worden en dan het liefst met RVS daar dit bewezen 25 jaar nauwelijks of geen onderhoud zal geven. Anders dus dan waar nu het tegelwerk en polyester wel veel onderhoud(skosten) vergt.

Verder houdt fase 1 ook een renovatie in van alles wat een rechtstreeks verband heeft met het bad zoals techniek, energievoorziening en -besparing. De wens van zeer veel Wateringers en het bedrijfsleven om de Waterman een nieuwe toekomst te geven is na een lang proces ook vastgelegd in een toekomstvisie in de door de gemeenteraad vastgestelde Visie Wateringen. Als zwembad Waterman gaan wij er dan ook van uit dat de gemeenteraad vervolgens ook de daad bij het woord voegt! In een goede samenwerking met de gemeente hebben wij de plannen voor fase 1 zo goed als compleet op een rijtje gezet.

Naast fase 1 moet er dan ook later een fase 2 gaan volgen. Daar moeten dan plannen in worden verwezenlijkt om het gebouwgedeelte aan te passen. Wat het bestuur van Waterman Natuurlijk betreft zien wij dan graag dat daarbij ook combinaties gemaakt kunnen worden met andere verenigingen en/of instellingen. Doelstelling daarbij is om de Waterman als gehele locatie het gehele jaar zowel sportief als recreatief dienstbaar aan de omgeving te laten zijn met in ieder geval het behoud van de gehele openluchtzwembad functie.

Opening zwemseizoen 2020

Wij hadden de datum van zaterdag 2 mei, 14.00 uur, al vastgelegd om weer het zwemseizoen officieel te openen. Wij stonden op het punt om met de voorverkoop van de abonnementen te beginnen en hadden afgesproken dat men op alle dinsdag- en zaterdagochtenden in april zo’n (gezins)abonnement zou kunnen bestellen, waardoor men ook tevens nog een korting op de prijs zou krijgen.

Maar… wij leven door het coronavirus nu in een voor iedereen moeilijke en zeer onzekere tijd waarbij gezondheid terecht op de eerste plaats staat! En daardoor zullen voor alle genoemde zaken andere planningen aangehouden moeten worden.

Op zijn vroegst kunt u in principe weer volgens de huidige richtlijnen voor het eerst in de Waterman zwemmen rond 1 juni, en dan natuurlijk nog alleen als dit volgens rijksbeleid ook is toegestaan. En dan nog met welke voorwaarden? Mede vanwege het vermijden van contactmomenten zal de voorverkoop daarmee ook later en/of anders gepland gaan worden. Afhankelijk van de nieuwe periode van openstelling zullen wij ook de prijs van abonnementen heroverwegen. Wij blijven in principe de prijs/prestatie verhouding dus hanteren! Laten wij hopen dat al het binnen blijven uiteindelijk toch tot gevolg kan hebben dat er dit seizoen nog gezwommen kan worden bij de Waterman!

Wij hopen van harte dat u verder gezond blijft, en dat na deze moeilijke tijd zowel letterlijk als figuurlijk de zon voor iedereen weer volop gaat schijnen. Zowel op de korte termijn als lange termijn.

Maar nog wel met een dringend advies aan de gemeenteraad: “Neem a.u.b. zo snel als mogelijk een beslissing in ons aller voordeel waardoor ook in het vervolg zwemmen in de Waterman altijd mogelijk blijft!”.

Wij doen nu in ieder geval ons best om zo snel als mogelijk het zwembad voor seizoen 2020 te laten beginnen!

Nieuwe vrijwilligers altijd welkom!

En wie daarbij ook een handje mee wilt helpen, is natuurlijk van harte welkom in ons team van vrijwilligers! Elke dinsdagmorgen worden dan onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd waarbij de koffie ook altijd prominent gereed staat. Daarnaast zijn er ook altijd bezigheden tijdens het zwemseizoen zelf te verrichten, zoals bijvoorbeeld het bemensen van de kassa / toegang.

Iedereen is welkom! Kom langs of reageer hierop in een antwoord op de nieuwsbrief als dit uw interesse gewekt heeft!

Bestuur van Waterman Natuurlijk!

Reacties zijn gesloten.