Nieuwsbrief Waterman Natuurlijk (8 mei 2020)

En het is vandaag (vrijdag) toch zo’n mooi (zwem)weer….

Wat is er nu mooier om met het zonnige weer van vandaag (vrijdag) te kunnen zwemmen in de Waterman? Wij vermoeden dat een aantal van u zullen zeggen: “niets”! Maar helaas, dat is vanwege het corona virus nog steeds niet mogelijk.

Officieel zou die mogelijkheid er nu vanaf 11 mei onder heel veel voorwaarden wel kunnen zijn. Om maar met de deur in huis te vallen, dat zal bij de Waterman nog niet lukken. Wij hebben rekening gehouden met een mogelijk vroegste opening op 1 juni, zoals ook nagenoeg alle andere buitenbaden. Daar wordt bij ons dan ook nog steeds naar toe gewerkt, zodat op die datum alles gereed is om ook daadwerkelijk te kunnen zwemmen. Dit betekent voor ons ook dat er nog geen water in ons bad zit, op een beetje water na in het diepste gedeelte. Alleen watervogels kunnen dus nu bij ons “zwemmen”. Eerder het bad met leidingwater vullen had ons op vele onnodige kosten gejaagd, daar het water dan vanaf het begin “op orde” gehouden had moeten worden. Zonder chemische middelen lukt dat dus niet en elke dag het bad weer met leidingwater moeten bijvullen om het verlies aan o.a. verdamping op te vangen is ook zonde van het geld.

Wat nu wel? Het bestuur van de Waterman wil geheel handelen volgens de afgegeven regels van het Rijk en het richting gevende protocol dat door de zwembadbranche is opgesteld. En dat betekent een heel ander gebruik van ons zwembad dan wij en u gewend zijn! Voor diegenen die exact wilt weten wat dit inhoudt, zie: https://www.zwembadbranche.nl/protocol-verantwoord-zwemmen/.  Eind volgende week is er ook een bijeenkomst met de andere openluchtzwembaden in Zuid Holland. Daar zullen ideeën uitgewisseld worden om verantwoord open te kunnen gaan. Daarbij wordt o.a. gekeken naar de 1,5 meter maatregel en de waterkwaliteit.

Verantwoord (zoals beschreven door de zwembadbranche)

“Zwemmen zorgt voor plezier, veiligheid en fitheid. Met de zwembranche willen we iedereen dan ook weer zo spoedig mogelijk de gelegenheid bieden een duik te nemen in een binnen- of buitenbad. Het protocol zorgt ervoor dat iedereen weer op een veilige en verantwoorde manier kan genieten van de zwemsport. In het belang van de volksgezondheid van de zwemmers, het zwembadpersoneel en bezoekers zullen zwembadinrichtingen de maatregelen in het protocol uitvoeren en handhaven. Daarnaast is naleving van de regels voor iedereen per doelgroep noodzakelijk. Alleen op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen op een veilige en verantwoorde manier gebruik kan maken van de zwembaden.”

Wat kan nu wel en wat doen wij de komende weken

Natuurlijk doen wij er nu met de manager, Technische Dienst en vrijwilligers alles aan om, conform de normen die het Rijk ons stelt, alles op alles te zetten om nu op 1 juni open te kunnen gaan. De Laatste schoonmaakacties zullen plaatsvinden en het bad zal met water gevuld worden. Vanwege iets minder strenge normen kunnen nu ook weer meerdere vrijwilligers tegelijk aanwezig zijn om daarvoor te zorgen. Wie wilt kan zich altijd aansluiten!

Tevens wordt er de komende weken software geïnstalleerd die onze administratie vereenvoudigd en daarnaast koppelt aan alles wat met toegang tot ons zwembad te maken heeft. Dat besluit was al eerder genomen, maar komt in de komende weken extra van pas om bijvoorbeeld (en daar moet u ernstig rekening mee houden vanwege het geringe aantal personen dat tegelijk toegelaten kan worden) de zwem-dag op te delen in dagdelen/blokken.

De Waterman bezit een mooie speelweide. In onze toekomstvisie hebben wij ook vastgelegd dat wij die graag, indien niet in gebruik t.b.v. het zwemmen, meer willen gebruiken voor de gemeenschap van Wateringen. Dat gaat nu  ook echt gebeuren. En ook alles conform de geldende corona-normen.

Kinderopvang ZON gaat voor haar locatie Jozefschool definitief gebruik maken van de weide op 4 middagen in de week na afloop van de school. Dit zolang het weer het dit jaar toelaat. Waarschijnlijk zullen daarbij ook bepaalde speelattributen, mits veilig,  door onze bezoekers gebruikt kunnen worden. Een samenwerking die verder niets te maken heeft met deze Corona tijd.

Dans Creatie gaat met vele van de 1500 leden de komende weken ook gebruik maken van onze locatie zolang zij niet binnen mogen trainen. Dat gaat vanaf maandag gebeuren.

De Kyckert, de naast liggende openbare basisschool, mag in deze tijd ook geen gebruik maken van de gymnastieklokalen. Op de dins- en donderdagen van 9.00 – 15.00 uur zullen de gymnastieklessen bij ons op de weide gaan plaats vinden.

Tot slot zullen de eerstkomende zaterdagen ook activiteiten plaats vinden van Kendo Kai Den Haag.

Wij wensen al deze gebruikers een mooie tijd toe op de Waterman.

Toch spreken wij tevens de wens uit dat er op de Waterman toch ook zo snel mogelijk weer vooral gezwommen kan worden en op zonnige dagen onze speelweide toch vooral weer zonneweide wordt!

Bestuur van Stichting Waterman Natuurlijk!

Reacties zijn gesloten.