Geachte aanwezigen,

Mijn naam is Leo Zwinkels en als voorzitter van de Stichting Waterman Natuurlijk! wil ik graag laten weten dat wij heel blij zijn met de amendement-initiatieven die vanuit verschillende fracties gekomen zijn om De Waterman voort te laten bestaan.

Over het nu gezamenlijke amendement van Westland Verstandig, CDA en Forum voor Democratie kunnen wij melden dat wij hierachter staan en vragen u dan ook deze te ondersteunen. We zijn óók blij dat hierin de juiste bedragen worden genoemd, te weten 2,6 miljoen en 4,6 miljoen. En dat niet meer wordt vastgehouden aan het steeds maar weer genoemde bedrag van 6,6 miljoen.

Het zwembad – met al zijn trouwe en enthousiaste vrijwilligers – heeft de laatste 10 jaar optimaal gefunctioneerd. We zijn gewaardeerd, hebben veel complimenten ontvangen en een onderzoek heeft zelfs uitgewezen dat we het goedkoopste zwembad van Nederland zijn geweest met een kostenefficiënte exploitatie. Het kón niet beter! Met een financiering van 4,6 miljoen en een bedrag van een sponsor kunnen wij ons zwembad renoveren en openhouden. Nog zeker 10 jaar totdat misschien tegen die tijd de Visie Wateringen gerealiseerd gaat worden. Ook dan zullen wij graag onze medewerking verlenen.

De gemeente Westland gaat ervoor om ieder dorp zijn eigen identiteit te laten behouden. Het zwembad behoort tot de dorpsidentiteit van Wateringen. Om deze te behouden is door u geld beloofd en… belofte maakt schuld!

Waar ik het nu veel liever over wil hebben is de sociaalmaatschappelijke functie van zwembad De Waterman. Voor heel veel mensen is het zwembad heel belangrijk.

Denk aan de Wateringse basisscholen met 1700 leerlingen die meer van het zwembad gebruik willen gaan maken. Beweging voor kinderen is zó belangrijk. En óók voor de ouderen, die heel trouw baantjes trekken in ons zwembad.

Denk aan de gezinnen die graag komen zwemmen en genieten van het grote veld naast het bad. De door Maud en Nina gehouden petitie met bijna 3000 stemmen van mensen van 16 jaar en ouder zegt genoeg!

Denk aan de mensen die op therapeutische basis komen zwemmen. We hebben voorbeelden van hoe goed dit is voor de genezing.

Denk aan de buitenschoolse opvang die in ons zwembad aanwezig is. En aan de DansCreatie die hier met haar leden de mooiste dansen instudeert. Er is een podium gerealiseerd waardoor er veel culturele activiteiten kunnen plaatsvinden.

Denk aan de brandweer die er oefent en de waterpoloërs en duikers die er trainen. Aan de jonge mensen die naast hun sportopleiding hier een bijbaan hebben gehad als een vorm van stage. De gemeente Westland wil toch graag dat er hoge sportprestaties worden geleverd? Het zwembad werkt hier graag aan mee!

Tijdens erg warme dagen is het openluchtzwembad een prachtige uitvalsbasis, waar de mensen verkoeling kunnen zoeken. In een sociaalveilige omgeving die er is door een goede samenwerking met jongerenwerkers en politie. Door deze samenwerking kunnen wij jaarlijks 50.000 zwemmers laten genieten van ons zwembad. En ook moeilijke kinderen krijgen zo in ons zwembad een kans!

Wij willen ons heel graag blijven inzetten voor zwembad De Waterman. Er zijn al plannen om de vrijwilligers een technische cursus te laten volgen om het instrumentarium te kunnen blijven bedienen. We willen – als het gebouw opgeknapt zou worden – scholen stageplekken bieden om leerlingen zo te betrekken bij de verbouwing. Net zoals we eerder al stageplekken bij het groenbeheer hebben gehad. We willen samenwerking met middelbare scholen gaan zoeken om leerlingen door excursies kennis te laten maken met het technische gedeelte van het zwembad. Veel van onze techniek komt ook voor in de tuinbouw. En mochten we zelf technische vragen hebben, dan kunnen wij altijd terugvallen op de kennis van het Westlandse bedrijfsleven.

U ziet het: wij zijn positief voor wat betreft de toekomst van ons mooie zwembad.

Gistermorgen hebben 700 leerlingen van drie basisscholen met een fantastische actie laten zien dat zij heel graag zwembad De Waterman willen behouden. Deze actie – die ons veel deed – heeft de landelijke en regionale pers gehaald, zoals Wakker Nederland, Hart van Nederland, NOS Jeugdjournaal, Algemeen Dagblad, Omroep West, Regio TV, Q Music en Westlanders.nu.

Beste aanwezigen, u begrijpt vast wel wat ik – namens heel veel mensen – wil bereiken met dit betoog: zwembad De Waterman mag echt niet gesloten worden! En wij hopen van harte dat u het met ons eens bent!

De voltallige gemeenteraad bijeen besloot over de toekomst van De Waterman