Vanaf 1 juli heeft de Overheid weer nieuwe regels en richtlijnen laten ingaan m.b.t. de bestrijding van het corona virus. Die nieuwe richtlijnen hebben wij ook weer vertaald in een nieuw protocol waarin wij de werkwijze hebben beschreven hoe wij op de Waterman de vakantieperiode gaan invullen. En dat is een behoorlijke verruiming ten opzichte van de periode 1 juni t/m 17 juli! Bijna ouderwets willen wij zeggen!

Dit protocol is op 14 juli door de gemeente goedgekeurd (zie HIER desgewenst het protocol voor de details en waar wij ons dus allen weer aan zullen moeten houden).

Dit jaar op 20 juli is het precies 85 jaar geleden dat De Waterman haar poorten voor het eerst opende. Wij zijn er trots op dat het ook dit jaar dus weer mogelijk is! Met nu dus eindelijk een bijna definitief uitzicht op een blijvende toekomst. Dit alles met dank aan onze vele vrijwilligers uit heden en verleden (“burgers voor burgers”) die er voor gezorgd hebben dat dit allemaal mogelijk geworden is!

Het nieuwe rooster en het mooie nieuwe toekomstperspectief beschouwen wij dan ook maar als een mooi verjaardagscadeau!

Om dit jaar te kunnen zwemmen zult u de volgende stappen moeten uitvoeren:

 1. Bepaal HIER op welk dagdeel (met bijbehorende kosten) u wilt zwemmen.
 2. Reserveer HIER uw toegang via het tijdblok reserveringssysteem. Met dit reserveren wordt ook gelijk uw naam (met emailadres en telefoonnummer) vastgelegd. Wij zijn verplicht vanuit de Overheid om deze gegevens van onze bezoekers minimaal 4 weken te behouden! LET OP: in dit systeem kan alleen een reservering zonder vermelding van het te betalen bedrag gemaakt worden, betaling gebeurt hierna apart!
 3. De mail met de tijdblokreservering krijgt u naar uw email adres verstuurd en moet u meenemen om toegelaten te worden (uitgeprint of op mobiel te tonen).
 4. Wij dringen aan om bij een gelukte reservering HIER ook gelijk het bedrag te betalen dat bij uw reservering hoort. Dit om drukte bij de kassa in deze coronatijd te voorkomen.
  U kunt overigens nog wel bij de kassa terecht om te betalen (bij grote voorkeur contactloos via pin) als u tenminste de reserveringsbevestiging bij u hebt.
  Na betaling ontvangt u een kaartje met een unieke QR toegangscode.
  NB: het verdient aanbeveling bij herhaald gebruik van de Waterman, dat u op deze pagina een account in Mijn Zwembad de Waterman aanmaakt met uw naam en emailadres (gegevens worden bij een volgend bezoek alvast ingevuld).
 5. Het toegangskaartje met QR code en reserveringsbewijs geven samen toegang in het bestelde tijdvak via één van onze (nieuwe) tourniquets.
 6. Als alles klopt, heel veel plezier en houdt rekening met onze voorzorgsmaatregelen.

In het kort een samenvatting van de genomen maatregelen:

 • In het diepe en ondiepe bad, met uitzondering van het ondiepste gedeelte van het ondiepe bad en het peuterbad, geldt geen afstandsnorm meer, ook niet voor volwassenen. Dat betekent dat er weer vrij gezwommen kan worden met ook de mogelijkheid voor meer bezoekers tegelijk in het water.
 • Op de zonneweide, bij de kassa, op de perrons, rond het peuterbad en in het ondiepste gedeelte van het ondiepe bad geldt nog wel een 1 ½ meter afstandsnorm voor volwassenen onderling en voor jeugd van 13-17 jaar tot volwassen. Maar wel met uitzondering hierop voor leden die tot één huishouding behoren.
 • Het banen zwemmen in de ochtend en het avond (banen) zwemmen blijven hetzelfde, met dien verstande dat er nu wel meer zwemmers tegelijk kunnen komen dan de periode hieraan voorafgaand. Men kan elkaar dus ook weer gewoon inhalen.
 • De tijdblokken vanaf 11.00 tot 17.30 uur, die golden van 1 juni t/m 17 juli, zullen worden vervangen door één groot blok van 11.00 tot 17.00 uur. Wel moeten wij de toegang reguleren zodat niet alle bezoekers tegelijk aan de kassa verschijnen om 11.00 uur. Want dan zou de afstandsnorm niet te handhaven zijn. Daarom zijn reserveringsblokken om het uur gemaakt waarbij per uur steeds extra bezoekers worden toegelaten. In al die tijdblokken is de eindtijd om 17.00 uur.
 • Zie HIER het rooster van openingstijden met de bijbehorende kosten.
 • Wij willen u dringend verzoeken, ook voor uzelf om niet of nauwelijks voor de kassa in de rij te hoeven staan, om vooraf al via internet te betalen.
 • Op het perron van het peuterbad kunnen tegelijkertijd hooguit 15 groepen van mensen die tot één huishouding behoren aanwezig zijn. Ter beoordeling van de manager kan hier eventueel vanaf geweken worden.
 • Dit jaar zullen wij geen abonnementen of 12 baden kaarten aanbieden. Met een abonnement hadden wij moeten garanderen dat men elke dag en op elk tijdstip zou kunnen zwemmen. En dat kan nu helaas niet (meer). Als alternatief hebben wij de toegang per keer verlaagd: 2 euro voor één uur zwemmen bij het ochtendzwemmen en 4 euro voor de overige tijdeenheden.
  • Wij zullen de opgestelde regels in het protocol (moeten) volgen; wij verwachten dat u dit ook zult doen!

Voor eventuele vragen en opmerkingen: mail ons naar WatermanNatuurlijk@outlook.com.