De Overheid had al bekend gemaakt dat de zwembaden gecontroleerd en volgens de richtlijnen van het RIVM weer open mogen. Om aan die richtlijnen te voldoen hebben wij een protocol op moeten stellen hoe wij dit gaan regelen. Dit protocol is op 28 mei door de gemeente Westland goedgekeurd waardoor ook de Waterman corona-verantwoord weer open kan gaan vanaf 1 juni (zie HIER het protocol voor de details en waar wij ons allen aan moeten houden).
Dit jaar is het 85 jaar geleden dat De waterman haar poorten voor het eerst opende. Wij zijn er trots op dat het ook dit jaar dus weer mogelijk is! Met dank aan onze vele vrijwilligers (“burgers voor burgers”)!

Om dit jaar te kunnen zwemmen moet u de volgende stappen uitvoeren:

1. Bepaal HIER op welk dagdeel (met bijbehorende kosten) u wilt zwemmen.
2. Reserveer HIER uw toegang via het tijdblok reserveringssysteem.
LET OP: in dit systeem kan alleen een reservering zonder vermelding van het te betalen bedrag gemaakt worden, betaling gebeurt hieronder apart!
3. De mail met de tijdblokreservering krijgt u naar uw email adres verstuurd en moet u meenemen om toegelaten te worden.
4. Wij dringen aan om bij een gelukte reservering HIER ook gelijk het bedrag te betalen dat bij uw reservering hoort. Dit om drukte bij de kassa in deze coronatijd te voorkomen.
U kunt overigens nog wel bij de kassa terecht om te betalen (bij grote voorkeur contactloos via pin) als u tenminste de reserveringsmail bij u hebt.
Na betaling ontvangt u een kaartje met een unieke toegangscode.
NB: het verdient aanbeveling bij herhaald gebruik van de Waterman, dat u op deze pagina een account in Mijn Zwembad de Waterman aanmaakt met uw naam en emailadres (gegevens worden bij een volgend bezoek alvast ingevuld).
5. Het toegangskaartje en reserveringsbewijs geven samen toegang in het bestelde tijdvak via één van onze (nieuwe) tourniquets.
6. Als alles klopt, heel veel plezier en houd rekening met onze voorzorgsmaatregelen.

In het kort een samenvatting van de genomen maatregelen:

• Wij hebben de dagen moeten splitsen in dagdelen waarop gezwommen kan worden om toch zoveel mogelijk mensen per dag te kunnen laten zwemmen. Zie HIER het rooster.
• Om drukte aan de kassa te vermijden, en daarmee makkelijker de 1 ½ meter afstandsnorm te kunnen handhaven, willen wij u dringend verzoeken om vooraf via het reserveringssysteem te reserveren en te betalen. Vol is ook vol, en u kunt dan ook niet binnengelaten worden als het gewenste tijdvak vol is! Voor diegenen die toch aan de kassa willen reserveren en betalen, doe dit dan ruim voor aanvang van het te reserveren dagdeel (liefst niet rond openings- en sluitingsperioden)!
• Het peuterbad kan bezocht worden door maximaal 15 personen/ouderparen met hun (ongelimiteerd aantal) peuters.
• Wij zetten een klein deel in het ondiepe bad af om ouders (gecontroleerd) toe te laten samen met hun kleine kinderen.
• Vrij zwemmen en spelen kan alleen voor de jeugd waarvoor GEEN onderlinge afstandsnorm bestaat (tot 1 juni nog t/m 12 jaar) in het ondiepe bad. Wij gaan vooralsnog uit van maximum 200 kinderen tegelijk.
• In het diepe bad kan men alleen banen zwemmen om aan de afstandsnorm te kunnen voldoen. Wij delen dit bad in principe op in 4 delen met verschillende basis zwemsnelheden (Schoolslag, Schoolslag snel, Borstcrawl, Borstcrawl snel). Wij gaan vooralsnog uit van een maximum van 200 personen in de tijdsblokken van 2 ½ uur, die wij in het tijdblok kunnen toelaten en die zich verdelen over zwembad en zonneweide. Voor het ochtendzwemmen in het tijdblok van 1 uur stellen wij dit aantal vooralsnog op 40 voor alleen het zwemmen. Wij moeten de aantallen gaan ervaren op handbaarheid van de regels!
• Dit jaar zullen wij geen abonnementen of 12 baden kaarten aanbieden. Met een abonnement hadden wij moeten garanderen dat men elke dag en op elk tijdstip zou kunnen zwemmen. En dat kan nu helaas niet. Als alternatief hebben wij de toegang per keer verlaagd: 2 euro voor één uur zwemmen bij het ochtendzwemmen en 4 euro voor de overige tijdeenheden van 2 ½ uur.
• Wij zullen de opgestelde regels in het protocol (moeten) volgen; wij verwachten dat u dit ook zult doen!

Voor eventuele vragen en opmerkingen: mail ons naar WatermanNatuurlijk@outlook.com.