Afscheid van zwemseizoen 2021 en van onze oude bassins

Wij zijn een openluchtzwembad en dan ontkom je er niet aan dat je ergens in september dicht gaat. Na deze week en vooral woensdag (zie foto) nog genoten te hebben – en nog steeds genieten – van het warme weer (eindelijk zouden wij willen zeggen) zal dit a.s. zondag 12 september zijn. Donderdag en vrijdag zijn wij nog volgens het rooster open, zaterdag zijn wij gesloten, en zondag kunt u nog één keer komen zwemmen tussen 13.00 en 16.00 in bassins die daarna gerenoveerd zullen worden met RVS (Roest Vast Staal). Omdat het de laatste keer is kunt u zondag zonder reserveren gratis “afscheid nemen” in bassins die sinds “mensenheugenis” het vertrouwde beeld van ons zwembad gaven. Naast de bassins zal ook alles wat met techniek te maken heeft worden vervangen. Op dit moment zijn wij en de gemeente Westland volop bezig met de voorbereidingen. Wanneer er precies begonnen gaat worden met de daadwerkelijke renovatie is nog niet bekend.

Omdat het zondag dus een apart afscheid is, zal wethouder Varekamp van de gemeente Westland om 16.00 officieel het zwemseizoen afsluiten en aan de aan/uit knoppen draaien om alle machines / pompen / etc. stil te zetten. Wij kijken uit naar een mooi vernieuwd zwembad en hebben er nog steeds vertrouwen in dat u in 2022 hiervan al kunt genieten!

De kinderen die deelgenomen hebben afgelopen weekeinde aan de zeer geslaagde tentennacht zwaaiden alvast het seizoen uit!

Nog even hopen op een mooie nazomer!

Nu de scholen weer open zijn betekent dit ook dat er een einde gekomen is aan ons vakantierooster met openingstijden. Zie daarvoor de link op deze website met de huidige openingstijden en/of het rooster via een reservering. Wij zullen deze tijden hanteren totdat ons zwembad gaat sluiten en gereed gemaakt zal worden voor de grote renovatie, fase 1. Wij hopen er daarbij toch ook (stiekem) op dat er een nog paar heel mooie zomerse dagen zullen komen, want De Waterman is daar nog steeds klaar voor….!

Met die laatste opmerking past het ons om onze trots uit te spreken over hoe mooi en goed onderhouden De Waterman is geweest sinds wij het beheer ervan via een burgerinitiatief vanaf 2013 mochten voeren. Dat neemt niet weg dat de renovatie (bassinwanden bekleden met RVS en vervanging van alles wat met de techniek te maken heeft) meer dan nodig is! Wij danken nogmaals de gemeente Westland dat die dit mogelijk gemaakt heeft! En zoals wij onlangs in het AD hebben kunnen lezen, hoe belangrijk en hoe blij men als recreant en zwembadwezen ook is met het definitief openhouden van ons openluchtzwembad met zonneweide, als enige “echte” in onze regio! Met onze vrijwilligers en medewerkers hebben wij daarom dan ook het zwemjaar feestelijk alvast afgesloten met een BBQ. Om ons vervolgens geheel te gaan richten op de renovatie!

Wij kijken gezamenlijk uit naar een gerenoveerde Waterman!!

De Waterman nu daadwerkelijk open

Ondanks dat het weer nog steeds aan de koude kant blijft, is het ons gelukt om het water op temperatuur te brengen en te houden, en zijn ook de noodzakelijke werkzaamheden die nog verricht moesten worden aan de bassins gereed gekomen. Het was voor onze technische dienst en andere vrijwilligers een hele klus om zo ver te komen, maar wij zijn er klaar voor om u vanaf maandag 17 mei te ontvangen!

Helaas kunnen wij ook dit jaar niet open gaan zonder heel veel rekening te houden met alle beperkingen die corona nog steeds geeft. En dat betekent dat nog steeds niet alles kan. Hoe dan wel, dat kunt u lezen op de pagina: Mijn Waterman – Mijn Zwembad de Waterman (zwembadwaterman.nl). Vandaaruit kunt u ook weer reserveren en een toegangskaartje kopen voor De Waterman. Wij hopen van harte dat u dit veel kunt en wilt doen!

Wij wensen u allen een heel goed zwemseizoen in ons openluchtzwembad. En zoals u weet, voor het laatste jaar in ons huidig bad.

De Waterman officieel geopend, maar…

Zaterdag 1 mei is het zwemseizoen voor de Waterman officieel weer geopend. Vanwege nog steeds de corona beperkingen konden helaas slechts weinig mensen aanwezig zijn. De openingstoespraken werden achtereenvolgens verricht door voorzitter Leo Zwinkels, wethouder Pieter Varekamp en Annemieke Wagenaar van DansCreatie die een mooie dansvoorstelling aankondigde.

Met het doorknippen van een lint door de wethouder werd vervolgens de toegang tot het bad geopend en kon o.a. de “oude nieuwe” vloer van het ondiepe bad bekeken worden.

Zoals vorige week al gezegd, wij kunnen helaas nog niet zwemmen. Doordat de buitentemperatuur zo laag blijft kunnen nog steeds niet alle werkzaamheden aan de bassinranden worden uitgevoerd.

Wij kijken uit naar het vernieuwde bad met RVS volgend jaar waardoor dit soort belemmeringen gelukkig niet meer zullen voorkomen!

Zie voor een (foto)verslag van de opening het volgende bericht op Facebook:

De laatste lootjes!

Het zomerzwemseizoen nadert weer met rasse schreden. Maar nog steeds is er vaagheid in de zwemwereld hoe zwaar de corona maatregelen moeten gelden. Zoals het er nu voorstaat zullen wij weer moeten beginnen met alleen banenzwemmen waarbij vooraf reserveren noodzakelijk is. Zeg maar in de vorm zoals wij vorig jaar in juni ook open konden gaan. Met alleen (nog) vrij zwemmen voor jeugd in het ondiepe bad. Tot welke leeftijd dit dan is, is nog steeds een grote vraag in de zwembadwereld.

Maar wij gaan hoe dan ook weer van start! Voor het laatste jaar nog met de oude bassins en de oude waterbeheerssystemen. Want onmiddellijk na afloop van het zwemseizoen is het nog steeds de planning de renovatie van de Waterman te starten! Om ook dit jaar weer veilig te kunnen recreëren in het ondiepe bad moesten wij wel het polyester van de vloer (niet de wanden!) in dit bassin verwijderen. Te veel moeilijk herstelbare vorstschade had de vloer afgelopen winter opgelopen. De oude tegelvloer is dan een betere en veiliger oplossing! Zie ook bijgaande foto.


Vrijdag 23-4 werden de laatste schoonmaakwerkzaamheden in het diepe bassin gedaan door Ted, Leen, Ria, Jaap en voorzitter Leo op het terras. Daarna kon het eerste water weer in het diepe bassin vloeien. Bij elkaar zal dat zo’n 5 dagen duren voor de bassins geheel gevuld zijn.

Tijdens die werkzaamheden waren er ook activiteiten in het kader van de koningsspelen gaande. Zij hadden goed weer!

Officieel gaan wij op zaterdag 1 mei het seizoen openen, maar heel bescheiden vanwege de dan nog steeds geldende corona beperkingen.

Helaas kunnen wij dan nog NIET gelijk gaan zwemmen. Doordat het de laatste weken te koud was om bepaalde herstelwerkzaamheden aan de wanden uit te kunnen voeren (daar is minimaal 15 graden voor nodig en de nachttemperatuur blijft ook nog te laag voor een goede droging) moeten er nog steeds afsluitende werkzaamheden aan de bovenranden van de bassins uitgevoerd worden. Daarnaast willen wij vanwege de te lage temperatuur ook “niet stoken voor het hele Westland” om de watertemperatuur aangenaam te maken en vervolgens ook te behouden. Wij kijken uit naar de tijd dat de renovatie heeft plaatsgevonden waardoor wij het bad kunnen gaan afdekken met isolatie waardoor de watertemperatuur beter te regelen is!

Zodra wij meer weten zullen wij kenbaar maken wanneer u weer kunt komen zwemmen!

Al met al, veel zal hetzelfde worden als vorig jaar. En dat betekent ook dat wij dit jaar NIET met abonnementen zullen gaan werken. Er zijn te veel beperkingen en onzekerheden om de verplichtingen, die aan een abonnement verbonden zijn, hoe dan ook te kunnen invullen. De prijzen per keer zijn ook hetzelfde als vorig jaar.

Wij kunnen nu daadwerkelijk gaan beginnen met de renovatie!

Dinsdagavond 19 januari 2021 heeft de gemeenteraad van Westland het (unanieme) besluit genomen dat het toegezegde krediet van 2,6 miljoen euro bij de begroting voor 2021 ook daadwerkelijk wordt vrijgegeven om de renovatie fase-1 van ons zwembad te kunnen uitvoeren. Dat betekent dus dat de Waterman definitief gered is voor de toekomst. Het verjaardagscadeau van ons 85 jarig bestaan bij de begrotingsraad van 10 november 2020 kunnen wij nu dus echt uitpakken.

Deze renovatie betekent dat de bassins “bekleed” kunnen gaan worden met RVS (Roest Vast Staal). Tevens zal het filtergebouw worden vervangen, worden er werkzaamheden uitgevoerd aan elektrische en werktuigbouwkundige installaties, wordt een nieuw waterbehandelingsinstallatie aangebracht, worden diverse duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd en worden herstelwerkzaamheden aan het terrein en hekwerken gerealiseerd. Die werkzaamheden zullen onder projectleiding van de gemeente gaan plaatsvinden in samenwerking met onze stichting Waterman Natuurlijk!

Er wordt echter nog geen groot onderhoud (of vernieuwing) aan gebouwen en kleedkamers uitgevoerd. Die werkzaamheden (wij noemen dit fase-2 van de renovatie) worden doorgeschoven naar een later jaar waarbij het onze wens is dat wij daarbij kunnen gaan samenwerken (ruimtes delen) met een of meer andere instellingen / verenigingen om daarmee ook een visie uit Visie Wateringen te kunnen invullen als “huiskamer van het dorp”. Wij denken de werkzaamheden voor de renovatie van fase-1 na het zwemseizoen in september 2021 (dit jaar) te kunnen beginnen om in 2022 open te kunnen gaan in een vernieuwd zwembad.

Wij zijn benieuwd hoe de (lucht)foto’s er in zomer 2022 uit zullen zien!