De laatste lootjes!

Het zomerzwemseizoen nadert weer met rasse schreden. Maar nog steeds is er vaagheid in de zwemwereld hoe zwaar de corona maatregelen moeten gelden. Zoals het er nu voorstaat zullen wij weer moeten beginnen met alleen banenzwemmen waarbij vooraf reserveren noodzakelijk is. Zeg maar in de vorm zoals wij vorig jaar in juni ook open konden gaan. Met alleen (nog) vrij zwemmen voor jeugd in het ondiepe bad. Tot welke leeftijd dit dan is, is nog steeds een grote vraag in de zwembadwereld.

Maar wij gaan hoe dan ook weer van start! Voor het laatste jaar nog met de oude bassins en de oude waterbeheerssystemen. Want onmiddellijk na afloop van het zwemseizoen is het nog steeds de planning de renovatie van de Waterman te starten! Om ook dit jaar weer veilig te kunnen recreëren in het ondiepe bad moesten wij wel het polyester van de vloer (niet de wanden!) in dit bassin verwijderen. Te veel moeilijk herstelbare vorstschade had de vloer afgelopen winter opgelopen. De oude tegelvloer is dan een betere en veiliger oplossing! Zie ook bijgaande foto.


Vrijdag 23-4 werden de laatste schoonmaakwerkzaamheden in het diepe bassin gedaan door Ted, Leen, Ria, Jaap en voorzitter Leo op het terras. Daarna kon het eerste water weer in het diepe bassin vloeien. Bij elkaar zal dat zo’n 5 dagen duren voor de bassins geheel gevuld zijn.

Tijdens die werkzaamheden waren er ook activiteiten in het kader van de koningsspelen gaande. Zij hadden goed weer!

Officieel gaan wij op zaterdag 1 mei het seizoen openen, maar heel bescheiden vanwege de dan nog steeds geldende corona beperkingen.

Helaas kunnen wij dan nog NIET gelijk gaan zwemmen. Doordat het de laatste weken te koud was om bepaalde herstelwerkzaamheden aan de wanden uit te kunnen voeren (daar is minimaal 15 graden voor nodig en de nachttemperatuur blijft ook nog te laag voor een goede droging) moeten er nog steeds afsluitende werkzaamheden aan de bovenranden van de bassins uitgevoerd worden. Daarnaast willen wij vanwege de te lage temperatuur ook “niet stoken voor het hele Westland” om de watertemperatuur aangenaam te maken en vervolgens ook te behouden. Wij kijken uit naar de tijd dat de renovatie heeft plaatsgevonden waardoor wij het bad kunnen gaan afdekken met isolatie waardoor de watertemperatuur beter te regelen is!

Zodra wij meer weten zullen wij kenbaar maken wanneer u weer kunt komen zwemmen!

Al met al, veel zal hetzelfde worden als vorig jaar. En dat betekent ook dat wij dit jaar NIET met abonnementen zullen gaan werken. Er zijn te veel beperkingen en onzekerheden om de verplichtingen, die aan een abonnement verbonden zijn, hoe dan ook te kunnen invullen. De prijzen per keer zijn ook hetzelfde als vorig jaar.

Wij kunnen nu daadwerkelijk gaan beginnen met de renovatie!

Dinsdagavond 19 januari 2021 heeft de gemeenteraad van Westland het (unanieme) besluit genomen dat het toegezegde krediet van 2,6 miljoen euro bij de begroting voor 2021 ook daadwerkelijk wordt vrijgegeven om de renovatie fase-1 van ons zwembad te kunnen uitvoeren. Dat betekent dus dat de Waterman definitief gered is voor de toekomst. Het verjaardagscadeau van ons 85 jarig bestaan bij de begrotingsraad van 10 november 2020 kunnen wij nu dus echt uitpakken.

Deze renovatie betekent dat de bassins “bekleed” kunnen gaan worden met RVS (Roest Vast Staal). Tevens zal het filtergebouw worden vervangen, worden er werkzaamheden uitgevoerd aan elektrische en werktuigbouwkundige installaties, wordt een nieuw waterbehandelingsinstallatie aangebracht, worden diverse duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd en worden herstelwerkzaamheden aan het terrein en hekwerken gerealiseerd. Die werkzaamheden zullen onder projectleiding van de gemeente gaan plaatsvinden in samenwerking met onze stichting Waterman Natuurlijk!

Er wordt echter nog geen groot onderhoud (of vernieuwing) aan gebouwen en kleedkamers uitgevoerd. Die werkzaamheden (wij noemen dit fase-2 van de renovatie) worden doorgeschoven naar een later jaar waarbij het onze wens is dat wij daarbij kunnen gaan samenwerken (ruimtes delen) met een of meer andere instellingen / verenigingen om daarmee ook een visie uit Visie Wateringen te kunnen invullen als “huiskamer van het dorp”. Wij denken de werkzaamheden voor de renovatie van fase-1 na het zwemseizoen in september 2021 (dit jaar) te kunnen beginnen om in 2022 open te kunnen gaan in een vernieuwd zwembad.

Wij zijn benieuwd hoe de (lucht)foto’s er in zomer 2022 uit zullen zien!