Van Jumbo Wateringen de opbrengst van E 288,15 in ontvangst mogen nemen. Mede mogelijk gemaakt doordat de statiegeld flessenbonnenactie gedurende de maand September bij de flessenautomaat heeft gehangen. We willen Jumbo bedanken voor de gelegenheid en de klanten bedanken voor het doneren van de statiegeldbonnen. Het bedrag gaat besteed worden aan speelmateriaal en het realiseren van een EHBOruimte.

Het was een fantastische zomer!
Wij hoeven u  niet te vertellen dat het dit jaar een heel mooie en droge zomer was! Ook onze zonneweide was op een gegeven moment zo bruin als bruin maar kan zijn. Eén voordeel, onze vrijwilligers die altijd keurig het gras maaien, konden met een gerust hart op vakantie daar er toen niets te maaien viel.
Wat voor ons echter nog veel belangrijker en mooier was: wij konden uiteindelijk 54.500 betalende, al dan niet via een abonnement, bezoeken aan ons zwembad ontvangen. En dat is een bezoekaantal die meer dan twee maal zo hoog was als in voorgaande jaren waarin Waterman Natuurlijk het beheer van de Waterman mocht gaan voeren.
Maar niet alleen het weer was dit jaar goed, ook ons gehele vrijwilligersteam (al dan niet op kantoor), de toezichthouders o.a. onder leiding van manager Annet Sackman hebben weer fantastisch werk verricht waardoor bezoekers heerlijk konden zwemmen of op een ander wijze zich konden vermaken. Voor veel mensen werd een bezoek aan de Waterman regelmatig als een “vakantie-uitje” beschouwd. Precies ook de functie die wij graag willen vervullen! De vele dankbare Facebook berichten zeggen wat dit betreft genoeg.
Als bestuur van het burgerinitiatief Waterman Natuurlijk willen wij dan ook iedereen, zowel bezoekers als medewerkers, danken dat wij de Waterman dit jaar zo mooi opnieuw op de kaart hebben gezet. Op naar weer een nieuw seizoen in 2019, want die zekerheid hebben wij ondertussen weer.
Er gloort langzaam maar zeker weer een toekomst

Het gaat er zo langzamerhand naar uitzien dat 15 jaar strijd voor het behoud van de Waterman resultaat gaat opleveren! De eerste opening werd gecreëerd door in 2006 het besluit tot sluiting uit te stellen tot 2016, zijnde de verwachte houdbaarheidsdatum van zowel het bad als de technische installatie. De gemeente had hiervoor een bestemmingsreserve voor 10 jaar beschikbaar gesteld, maar wel met de toevoeging dat als het geld op is de sluiting eerder zal plaats vinden. De 4500 aan de gemeenteraad overhandigde handtekeningen tegen het voornemen tot sluiting hebben toen zeker mede geholpen om dit mogelijk te maken.

In 2013 is het vervolgens gelukt om het beheer over te nemen van Optisport. Daarmee konden wij ons bewijzen richting gemeente dat “schoon en veilig” ook verwezenlijkt kan worden door een burgerinitiatief. En wat daarnaast ook belangrijk was: wij konden de jaarlijkse beheerkosten aanzienlijk (wel tot minder dan 1/3 van voorheen) terugbrengen, en daarmee de periode dat de bestemmingsreserve een positief saldo had zelfs oprekken t/m 2017. Vervolgens konden wij, hangende het onderzoek over de toekomst, met een extra bijdrage vanuit de gemeente het zojuist beëindigde zwemseizoen weer verder doorkomen. Al dit soort aspecten hebben ertoe bijgedragen dat de gemeente nu zover is dat de Waterman uitgangspunt is voor verder onderzoek voor openhouden: Dit lezen wij bijvoorbeeld af uit de volgende passages in het zojuist gepresenteerde uitvoeringsprogramma voor 2019 van het nieuwe college van B&W:

“Het openhouden en ondersteunen van het burgerinitiatief Waterman na 2019 is onderwerp van nieuwe besluitvorming.”

“In Wateringen willen wij open zwemwater behouden. Er wordt gezocht naar een toekomstgerichte en financieel haalbare oplossing binnen de context van de herstructurering van de Dorpskade, het behoud van groen in de wijk en het creëren van ontmoeting. Uitgangspunt is dat er sprake is van een burgerinitiatief. Exploitatie is incidenteel voor 2019 geraamd op € 50.000.”

Wij stellen ons als enig doel dat dit onderzoek uiteindelijk moet leiden tot een definitieve renovatie van de Waterman in haar huidige grootte, waarbij het beheer in handen blijft van ons burgerinitiatief. Met een jaarlijkse bijdrage voor het beheer vanuit de gemeente zou dan in basis ons zwembad blijvend opengehouden kunnen worden. Goed voor (zwem)recreatie, goed voor de zwemvaardigheden van onze jeugd, goed voor het behoud van groen in de wijk, en goed voor ontmoeting zowel voor bezoekers als bijvoorbeeld ook door deelname in de vele beheertaken.

Dan is het mooi om in een verslag van een bestuursvergadering van B&W te lezen dat wethouder Varekamp n.a.v. zijn bezoek aan de Waterman opmerkt dat hij onder de indruk is van de professionaliteit van dit burgerinitiatief en dat er snel duidelijkheid moet komen over onze toekomst. Waardering dus volop, maar zolang dit niet tot een definitieve mooie en echte toekomst heeft geleid is er nog steeds veel inzet van ons allen nodig om zover te komen

Wij allen als burgerinitiatief zullen ons best blijven doen ons doel te bereiken!

Leo Zwinkels,

Voorzitter van stichting Waterman Natuurlijk

 

Wij zijn gesloten

Wij zien u/jullie graag weer terug in het nieuwe seizoen van 2019

IMG-20160916-WA0000